هاست اقتصادی

اقتصادی E1


 
2,417 تومان
ماهانه

300 مگ حافظه

7 گیگ ترافیک

1 دیتابیس

15 مگ حداکثر اندازه دیتابیس

MVME نوع دیسک

دایرکت ادمین کنترل پنل

1 دامنه

1 ساب دامین

1 FTP اکانت

7 EMAIL اکانت

ماهانه بکاپ

اقتصادی E2


 
4,583 تومان
ماهانه

500 مگ حافظه

10 گیگ ترافیک

2 دیتابیس

15 مگ حداکثر اندازه دیتابیس

MVME نوع دیسک

دایرکت ادمین کنترل پنل

1 دامنه

2 ساب دامین

1 FTP اکانت

7 EMAIL اکانت

ماهانه بکاپ