هاست استاندارد

استاندارد S1


 
10,000 تومان
ماهانه

1 گیگ حافظه

10 گیگ ترافیک

2 دیتابیس

25 مگ حداکثر اندازه دیتابیس

MVME نوع دیسک

دایرکت ادمین کنترل پنل

1 دامنه

3 ساب دامین

3 FTP اکانت

10 EMAIL اکانت

ماهانه بکاپ

استاندارد S2


 
20,500 تومان
ماهانه

2 مگ حافظه

20 گیگ ترافیک

3 دیتابیس

25 مگ حداکثر اندازه دیتابیس

MVME نوع دیسک

دایرکت ادمین کنترل پنل

1 دامنه

3 ساب دامین

3 FTP اکانت

10 EMAIL اکانت

ماهانه بکاپ

استاندارد S3


 
30,500 تومان
ماهانه

3 گیگ حافظه

10 گیگ ترافیک

3 دیتابیس

25 مگ حداکثر اندازه دیتابیس

MVME نوع دیسک

دایرکت ادمین کنترل پنل

1 دامنه

3 ساب دامین

3 FTP اکانت

10 EMAIL اکانت

ماهانه بکاپ